Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

GUS – jakie będą zbiory w 2023 r.?

GUS szacuje zbiory zbóż w 2023 r. na około 25,9 mln t, tj. o około 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych – podał GUS w komunikacie.

GUS szacuje:

− zbiory rzepaku i rzepiku na ok. 3,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

− produkcję warzyw gruntowych na ok. 3,9 mln t, tj. na poziomie niższym o 3% w porównaniu do roku ubiegłego;

− zbiory owoców z drzew będą o 9% niższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 4,3 mln t;

− produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych na 592 tys. t, czyli o 1% mniej od zbiorów w 2022 r.

GUS podaje, że niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

– chłodne dni w kwietniu i w pierwszej połowie maja ze spadkami temperatury powietrza przy gruncie (w kwietniu rejonami nawet poniżej -9°C), hamujące wzrost i rozwój roślin;

– niedobór opadów deszczu w maju i czerwcu, powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby i ograniczający możliwości produkcyjne wielu roślin uprawnych, zwłaszcza zbóż;

– lokalnie występujące w czerwcu i lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem.