Zmiana NDP przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu

Ze względu na potencjalne narażenie niektórych grup populacji, obniżono najwyższy dopuszczalny poziom przetrwalników buławinki czerwonej oraz ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych. Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych, obniżono poziom NDP […]

Spotkanie pożniwne

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w  Spotkaniu Pożniwnym dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce organizowanym w dniu 16 listopada 2021 roku Wstępny program spotkania: 10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania 10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak […]

Numer 06/2021

PZM 6 2021

„Spotkanie pożniwne” dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce – Sylwia Stępniewska   3 Pszenica – wysoka cena, gorsza jakość – Mirosław Marciniak   4 Algorytm prognostyczny Naive Bayes – Wojciech Moszczyński   6 IPACK. Siła papieru w branży opakowań    8 Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 8) – Jadwiga Rothkaehl   10 Jakość […]

Rosną ceny mąki i chleba

Dlaczego chleb drożeje? Tuż po żniwach notowania cen pszenicy na giełdzie Matif przebiły poziom 250 EUR/t, w Polsce w tym czasie płacono za pszenicę konsumpcyjną powyżej 1050 PLN/t. W drugiej połowie września i w październiku wyższe ceny mąki i chleba stały się faktem. Na stabilizację cen nie można liczyć. W ostatnich 2 miesiącach pszenica ponownie […]