Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 3/2023

Fakty i mity o imporcie zbóż z Ukrainy – Mirosław Marciniak   3 Co to jest „zboże techniczne”? – Jadwiga Rothkaehl    5 Mąka standaryzowana – czy na pewno wiemy co to jest? – Jadwiga Rothkaehl    9 Rok prosa    12 Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań – […]

Numer 2/2023

Prognozy na 2023 rok. Mąka tańsza nie będzie   3 Fundusz rolniczy – kolejny parapodatek, za który zapłacimy wszyscy  5 Ślad środowiskowy mąki pszennej – Jadwiga Rothkaehl    6 Nikiel – mikroelement ważny dla zdrowia człowieka, ale jednocześnie czynnik powodujący alergie – Jadwiga Rothkaehl    8 Dodawanie enzymów bezpośrednio do ziarna przyszłością skutecznego kondycjonowania i przemiału. Rozmawiamy ze […]

Numer 1/2023

Pol Invest. Nowoczesne technologie w młynarstwie   3 Notowania pszenicy znalazły się na najniższych poziomach od wybuchu wojny – Mirosław Marciniak     4 Pszenica w XXI wieku (cz. 3) – Jadwiga Rothkaehl    6  Kanadyjski rynek zbożowy – Jadwiga Rothkaehl    12 Czy filozofia Agile pomoże przetrwać recesję i dlaczego powinniśmy przestać planować? – Wojciech Moszczyński   14 Spotkanie pożniwne […]

Numer 6/2022

Czy szczyty cenowe na rynku zbóż już za nami? – Mirosław Marciniak     3 Pszenica w XXI wieku (cz. 2) – Jadwiga Rothkaehl    5 Jakość ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – Jadwiga Rothkaehl    10 Kanban, metoda zarządzania procesami – Wojciech Moszczyński   20 Wartość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2022 roku […]

Numer 05/2022

Stabilizacja cen na rynkach zbożowych. Czy to cisza przed burzą? – Mirosław Marciniak     3 Pszenica w XXI wieku – Jadwiga Rothkaehl    5 Czy zabraknie nam fosforu? – Łukasz Byczyński   10 Planowania eksperymentu. Szacowanie wielkości próbki dla uzyskania optymalnej mocy testu statystycznego – Wojciech Moszczyński   12 Nowe ambitne cele w działaniach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego. Rozmowa […]

Numer 04/2022

Wyzwania na rynku pszenicy w sezonie 2022/2023 – Mirosław Marciniak     4 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy EFMA – Jadwiga Rothkaehl    6 Ważne dla młynarzy –  Jadwiga Rothkaehl   10 Dynamiczne kształtowanie inteligentnych cen będzie głównym źródłem przewagi konkurencyjnej w przyszłości – Wojciech Moszczyński   11 Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji […]

Numer 03/2022

Pierwsze spojrzenie analityków z USDA na światowy bilans pszenicy w sezonie 2022/2023 – Mirosław Marciniak     4 Aktualna sytuacja na rynku zbóż w Kanadzie – Aleksandra Boniecka   5 Optymalizacja surowca i produktu w młynie – Jadwiga Rothkaehl    8 Praktyczne wykorzystanie zagadnienia kolejek w produkcji maszyn młynarskich – Wojciech Moszczyński   14  Alkaloidy tropanowe – co młynarze powinni […]

Numer 02/2022

PZM 02 2022

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na światowy rynek pszenicy? Co z bezpieczeństwem żywnościowym w UE? – Mirosław Marciniak     4 Problemy surowcowe branży młynarskiej – Jadwiga Rothkaehl   6 Reinforcement Learning droga do sztucznej inteligencji – Wojciech Moszczyński   10  Ważne dla młynarzy planowane zmiany w prawie żywnościowym UE – Jadwiga Rothkaehl   13 Działalność Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego […]

Numer 01/2022

PZM 1 2022

Spadki cen na rynku pszenicy. Czy to koniec trendu wzrostowego? – Mirosław Marciniak   4 Cross validation w nauczaniu nadzorowanym – Wojciech Moszczyński   6 Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 9) – Jadwiga Rothkaehl   10 AGROBANK – Platforma Innowacji Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowychdla Świadczenia Usług Doradztwa Rolniczego – Jerzy H. Czembor, Elżbieta Czembor  […]

Numer 06/2021

PZM 6 2021

„Spotkanie pożniwne” dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce – Sylwia Stępniewska   3 Pszenica – wysoka cena, gorsza jakość – Mirosław Marciniak   4 Algorytm prognostyczny Naive Bayes – Wojciech Moszczyński   6 IPACK. Siła papieru w branży opakowań    8 Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 8) – Jadwiga Rothkaehl   10 Jakość […]